Privacybeleid

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze Europese verordening wordt de privacywetgeving gemoderniseerd. In de AVG staan regels over de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Op 25 mei 2018 verviel de Wet bescherming persoonsgegevens en zijn de bepalingen van de AVG van toepassing.

Alleen met uw toestemming

Zonder uw toestemming verwerken wij geen persoonsgegevens. Uw toestemming geeft u bij het openen van een Brickfund account door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Brickfund. Het privacybeleid van Brickfund is een integraal onderdeel van onze algemene voorwaarden.

Wilt u uw toestemming intrekken? Dan sluiten wij uw Brickund account en verwijderen uw persoonsgegevens binnen een werkdag uit ons systeem, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om de gegevens te bewaren (zoals bijvoorbeeld het geval is op grond van de Wwft).

N.b.: het verwijderen van gegevens doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het gebruik ervan voor de intrekking.

Uw persoonsgegevens

Wil u toegang krijgen tot onze diensten? Dan dient u zich te registreren. Hierbij deelt u persoonsgegevens met Brickfund, waaronder: voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Mocht u wensen te participeren in een van onze fondsen, hebben wij verder in ieder geval uw IBAN-gegevens en (een kopie van uw) identificatiebewijs nodig (en onder omstandigheden nadere gegevens).

Bovendien zullen wij de tijd en datum van uw registratie opslaan. Dit doen wij om onszelf te beschermen tegen misbruik van uw gegevens door derden die zich zonder uw medeweten hebben geregistreerd op ons platform, alsmede teneinde te voldoen aan de toepasselijke financiële wet- en regelgeving.

Bijzondere persoonsgegevens

Met uw toestemming verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens. Van iedere belegger ontvangen we een kopie van het legitimatiebewijs. De pasfoto die daarop zichtbaar is, is een bijzonder persoonsgegeven. Ook kunnen wij vragen om inkomens- en vermogensgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig voor aanvullend klantonderzoek. Deze gegevens vallen ook onder bijzondere persoonsgegevens.

Klantonderzoek

Brickfund valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze wet dient Brickfund te voldoen aan de eisen met betrekking tot klantonderzoek (KYC) ten aanzien van haar beleggers en dient zij eventuele ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Wilt u participeren in onze vastgoedbeleggingen? Dan vragen wij uw identiteitsbewijs en mogelijk aanvullende documentatie (zoals een bankafschrift, energienota, etc.).

Met wie werken wij samen?

De volgende partijen helpen ons onze dienstverlening te optimaliseren:

  • MailChimp levert als ESP (Email Service Provider) de techniek om informatie omtrent campagnes of onze fondsen te versturen. Zo blijf u op de hoogte van (potentiële) vastgoedbeleggingen
  • Digital Ocean zorgt dat onze website 24/7 online is en niet overbelast raakt in drukke tijden
  • Google Analytics helpt ons de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren. Hoe gebruiksvriendelijker, des te sneller u navigeert op Brickfund.com
  • Financiële, juridische en compliance dienstverleners, waar nodig geacht. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met deze partijen indien noodzakelijk voor de dienstverlening met deze partijen

Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens omtrent financiële administratie minimaal zeven jaar. Dit is een wettelijke verplichting. De overige gegevens bewaren wij tot u uw toestemming voor de verwerking intrekt, tenzij er een wettelijke grondslag is om de data langer te bewaren. Indien u participeert in onze fondsen, geldt dat wij op grond van de Wwft gehouden zijn uw gegevens gedurende de gehele klantrelatie te bewaren, alsmede gedurende de vijf jaar na afloop van de klantrelatie.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein databestand waarin uw browser enkele gegevens opslaat. Dit zijn geen persoonsgegevens, maar deze gegevens stellen ons wel in staat te zien dat u eerder op onze website bent geweest. Door de cookie herkennen wij uw IP-adres.

Onze website gebruikt twee soorten cookies. Analytische cookies helpen ons om bezoekersstatistieken bij te houden en geven ons inzicht in het functioneren van de website. Wij maken in dit verband gebruik van Google Analytics. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van deze ‘Google Analytics’ data via deze link.

De functionele cookies helpen ons ervoor te zorgen dat de website optimaal functioneert. Zonder deze cookie kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website.

Uw rechten

In lijn met de AVG heeft u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. U heeft het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een e-mail naar: info@brickfund.com. Bovendien heeft u als gebruiker van deze website het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons

U kunt via e-mail en telefonisch contact met ons opnemen:

Brickfund Nederland B.V.
De Boelelaan 30
1083 HJ Amsterdam
Nederland
T: 088 – 83 83 500
E: info@brickfund.com
W: www.brickfund.com

Contactgegevens

Heeft u een vraag over Brickfund of wilt u investeren in een vastgoedfonds? Laat dan hieronder uw bericht achter.