Toezichthouders

Brickfund Nederland B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als een uitgezonderde fondsbeheerder ex artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht (Wft), ook wel een zgn. “light-beheerder” genoemd. Dit betekent dat Brickfund niet over een vergunning van de AFM beschikt, maar wel zijn er bepaalde regels van de Wft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet op haar van toepassing. Zo zijn bijvoorbeeld de beleggingsfondsen die Brickfund beheert aangemeld bij de AFM, dient zij periodiek aan de AFM te rapporteren, dient verstrekte informatie aan bepaalde eisen te voldoen, is een cliëntonderzoek en sanctiecheck verplicht, etc.

Contactgegevens

Heeft u een vraag over Brickfund of wilt u investeren in een vastgoedfonds? Laat dan hieronder uw bericht achter.